Nabestellingen reeds verschenen nummers

  • Nabestellingen van reeds verschenen nummers van AK56 Wapenmagazine zijn mogelijk.
  • Sommige edities zijn uitverkocht. Klik op de afbeelding van de editie om dit te controleren.
  • Nederland: Maak € 8,00 per gewenste editie over op rekeningnummer NL50 INGB 0005 5408 27 ten name van Nitro Publishing. België: Maak € 11,00 over per gewenste editie op rekening NL50 INGB 0005 5408 27 tnv Nitro Publishing, PB541, 2220 AM Katwijk Nederland.
  • Vier edities of meer tegelijk bestellen? Dan 6 euro per nummer en het totaal vermeerderen met 4 euro voor de verzendkosten overmaken.
  • Niet vergeten het gewenste nummer of nummers bij uw betaling te vermelden.
  • Niet vergeten uw naam en volledige adres op te geven!
  • Na ontvangst van uw betaling wordt uw nabestelling terstond aan u toegezonden.

 

Home

Abonneren

Inhoudsopgave

Nabestellen

Contact

Diversen

Columns

Artikelen

Handige links